Turcja

 

Józef Piłsudski dwukrotnie odwiedził Turcję w czasie podróży do Egiptu wiosną 1932 r. 5 marca przybył do Stambułu. Witała go delegacja gubernatora miasta, konsulatu polskiego i miejscowej Polonii, w tym Polaków z Adampola. Po raz drugi Marszałek odwiedził Stambuł w drodze powrotnej z Egiptu w dniach 11-12 kwietnia. Mimo krótkiego pobytu Piłsudski obejrzał Hagię Sophię, muzeum wojskowe, pałac Dolmabahçe i wielką bramę do dzielnicy urzędowej w Stambule, zwaną Wysoką Portą. Pobyt w Turcji miał turystyczny charakter. Marszałek nie prowadził żadnych rozmów politycznych, jakkolwiek Turcja odgrywała istotną rolę w jego myśli politycznej jako sąsiad Rosji.