Rumunia

 

Z tego podobieństwa naszych dróg niedawnej przeszłości wynika, jako skutek logiczny, i wspólna droga w teraźniejszości, która, nie wątpię, i w przyszłości poprowadzi na drogę wspólnych losów oba nasze narody, złączone zarówno w dziedzinie swych potrzeb i interesów, jako też w jednakim uwielbieniu wolności, prawa i pokoju.

Józef Piłsudski 

 

Do przyjaznych Polsce państw sąsiednich należała Rumunia. Zagrożenie ze strony bolszewickiej Rosji spowodowało zbliżenie polityczne i wojskowe między oboma państwami. W wyniku rozmów politycznych i wojskowych, którym patronował Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny, podpisany został w marcu 1921 r. sojusz polsko-rumuński. Oba państwa zobowiązały się do wzajemnej pomocy na wypadek agresji ze wschodu. W celu sfinalizowania konwencji wojskowej i zamanifestowania przyjaźni polsko-rumuńskiej Józef Piłsudski złożył wizytę w Rumunii we wrześniu 1922 r. Ponadto Marszałek odwiedził Rumunię w 1928, 1931 i 1932 r. W 1928 r. gościł go w swoim domu w Târgovişte dr Lucjan Skupiewski, znany lekarz, były burmistrz Bukaresztu.