Portugalia

 

Nie najlepszy stan zdrowia Józefa Piłsudskiego wymagał, według opinii lekarzy, aby Marszałek dłuższy czas wypoczął w łagodnym klimacie. W grudniu 1930 r. Piłsudski zdecydował się wyjechać na Maderę. W drodze na wyspę spotkał się w Lizbonie z prezydentem Portugalii, gen. Óscarem Carmoną. Na Maderze zamieszkał w Funchalu, w wynajętej willi z ogrodem. Prowadził uregulowane i spokojne życie. Po paru tygodniach nastąpiła duża poprawa jego zdrowia. Podczas wypoczynku na wyspie Piłsudski napisał swoją ostatnią pracę: „Poprawki historyczne”.

 

Przed 19 marca 1931 r., dniem imienin  Marszałka, zaczęły napływać masowo z Polski do Funchalu kartki z życzeniami. Ku utrapieniu poczty portugalskiej przysłano aż 1 040 000 listów i pocztówek. Piłsudski interesował się zwłaszcza życzeniami otrzymanymi od dzieci. Bezpośrednio po imieninach Marszałek wrócił do kraju. Przebywał na Maderze trzy i pół miesiąca. Był to jego najdłuższy pobyt za granicą w czasach niepodległej Polski.

 

Powrót Józefa Piłsudskiego z Madery. Nagranie archiwalne ze zbiorów Cinecitta Luce 

 

Film wyprodukowany przez Ambasadę RP w Lizbonie oraz Oito Productions we współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka. Napisy wykonane przez TVP Polonia.