Estonia

 

Józef Piłsudski mocno popierał ideę niepodległości Estonii, widząc w niej sojusznika przeciwko agresywnym poczynaniom Rosji sowieckiej (a następnie ZSRS) oraz Niemiec. W tym celu Polska i Estonia próbowały utworzyć z innymi krajami regionu Związek Bałtycki, do czego jednak nie doszło. Mimo to współpraca polsko-estońska rozwijała się bardzo dobrze, obejmując politykę i dyplomację, gospodarkę i wojsko.

 

Osobą szczególnie zasłużoną w budowaniu przyjaznych relacji był po stronie estońskiej generał Johan Laidoner – wybitny wojskowy, zwycięzca w wojnie z bolszewikami w 1919 roku. Generał Laidoner był konsekwentnym zwolennikiem bliskiej współpracy i sojuszu z Polską. Uważał, że w warunkach zagrożenia ze strony ZSRS, Estonia powinna szukać sprzymierzeńca właśnie w Polsce. W 2011 r. w Tallinie, a w 2013 r. w Sulejówku w obecności najwyższych władz państwowych Estonii i Polski uroczyście odsłonięte zostały tablice upamiętniające: marsz. Piłsudskiego – w Tallinie, a gen. Laidonera – w Sulejówku.