Italy

 

Uroczystość odsłonięcia popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzymie w 1937 roku:

 

 

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Rzymie w 2015 roku: